FAQ

 
 • Hoeveel chauffeurs heb ik nodig voor ik een centrale kan opstarten?

  In feite hangt dit af van het aantal gebruikers. Als men reeds op voorhand weet (door een behoeftenonderzoek bijvoorbeeld) dat er heel veel gebruikers zullen zijn, zal men best eerst proberen zoveel mogelijk chauffeurs te recruteren, zoniet zullen een aantal mensen niet kunnen geholpen worden. Omgekeerd moet men ook opletten dat er niet teveel chauffeurs zijn voor te weinig gebruikers, want als chauffeurs een hele tijd niets kunnen doen voor de centrale, voelen zij zich niet meer voldoende betrokken bij de zaken en gaan ze misschien afhaken. Normaal gezien is een vijftal chauffeurs voldoende voor een kleine gemeente, in grotere steden zal men uiteraard meer chauffeurs nodig hebben..

 • Kan ik een chauffeur weigeren?

  Wanneer er een gegronde reden is om een chauffeur niet te laten rijden voor de MMC, en dit is voldoende bewezen, kan men deze persoon weigeren (bijvoorbeeld wegens dronkenschap, niet nakomen van afspraken,..).
  Wanneer een chauffeur gewoon niet erg geschikt lijkt voor de MMC, kan men dit oplossen door hem of haar minder en kortere ritten te geven. 

 • Mag een chauffeur iemand (bv. echtgeno(o)te) meenemen tijdens een rit voor de MMC?

  Zolang hij/zij de afspraak met de gebruiker nakomt, kan de chauffeur meenemen wie hij/zij wil.

 • Mogen chauffeurs onderling de ritten wisselen, bijvoorbeeld tijdens het weekend?

  Neen, wat niet in het rittenboek staat ingeschreven, is ook niet verzekerd.

 • Krijgen de gebruikers de telefoonnummers van de chauffeurs?

  Neen. Dit om te vermijden dat ze zelf afspraken gaan maken. Een gebruiker kan het telefoonnummer wel krijgen op het moment dat hij/zij bijvoorbeeld langer bij de dokter zal blijven dan verwacht en de chauffeur kan bellen om terug afgehaald te worden.

 • Onderlinge afspraken

  Wanneer een gebruiker tijdens een rit een afspraak maakt voor een volgende rit, dient de chauffeur, of liever nog de gebruiker, dit te melden bij de centrale zodat dit in het rittenboek kan worden ingeschreven. De chauffeurs mogen gerust vervoeren wie zij willen, maar het dient hen duidelijk gemaakt te worden dat zij enkel verzekerd zijn wanneer een rit in het rittenboek vermeld is..

 • Wat met roken in de wagen?

  Een chauffeur is baas in eigen wagen. Is hij een fervent roker en kan de gebruiker daar absoluut niet tegen, dan wordt best vanuit de centrale geregeld dat de gebruiker een andere chauffeur krijgt.
  Een chauffeur kan echter wel eisen dat er in zijn wagen niet gerookt wordt..

 • Hoeveel begeleiders kunnen er mee?

  In principe mag zowel de chauffeur als de gebruiker meenemen wie hij wil, als er maar voldoende plaats is en de gebruiker een degelijke zitplaats heeft. Dit moet wel tijdig geregeld worden zodat de chauffeur niet voor verrassingen komt te staan.

 • Wat doen we wanneer chauffeurs zelf behoefte krijgen aan vervoer, maar niet onder de inkomensgrens vallen?

  Iemand die niet voldoet aan de gestelde voorwaarden, kan geen lid worden van een centrale, ook al heeft hij zich jaren trouw ingezet als chauffeur. De hoofdregel is maximaal 2 keer het bestaansminimum, afwijken hiervan mag indien dit wordt verantwoord in een sociaal verslag.

 • Is de chauffeur verantwoordelijk wanneer de passagier geen veiligheidsgordel wil dragen?

  De chauffeur moet de passagier aansporen die gordel te dragen, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer hij/zij dit niet doet.

 • Is er een maximum leeftijd voor chauffeurs?

  Neen. Vaak komen er signalen van de gebruikers dat de chauffeurs niet zo goed meer rijden, en dan kan men best de chauffeur wat minder ritten beginnen geven, of enkel nog korte ritjes. De meeste chauffeurs beseffen zelf wel wanneer het niet zo goed meer gaat, en anders is een gesprek aangewezen.