Leden

Hebt u problemen om zich te verplaatsen? Dan kan u beroep doen op de Minder Mobielen Centrale in uw gemeente en zo oplossingen vinden voor uw verplaatsingsproblemen.

Voor een bedrag van € 12 per jaar of € 6 voor een half jaar (vanaf 1 juli) kan u als lid telefonisch ritten aanvragen bij de centrale van de gemeente waar u bent ingeschreven. Deze aanvragen gebeuren 48 uur op voorhand. De onkostenvergoeding die u aan de chauffeur betaalt, varieert van gemeente tot gemeente, met als maximum de kilometervergoeding voor het overheidspersoneel. Deze dienstverlening is mogelijk dankzij vrijwilligers.

Lidmaatschapsvoorwaarden

Wanneer u lid wil worden van de Minder Mobielen Centrale moet u aan enkele voorwaarden voldoen. Uw inkomen mag niet hoger zijn dan twee keer het leefloon (R.M.I.) en u kan geen gebruik maken van het openbaar vervoer omwille van ziekte, ouderdom of handicap.

Documenten bestemd voor de ingeschreven leden

Elk lid van de Minder Mobielen Centrale ontvangt een lidkaart bij inschrijving.